Marija Flegar

Marija Flegar (1968, Ljubljana), 1999 je končala ALUO v Ljubljani pri profesorju Gustavu Gnamušu in profesorju dr. Jožetu Muhoviču in leta 2002 magistrski študij pri profesorici Metki Krašovec in profesorici dr. Nadji Zgonik. Živi in dela v Ljubljani. Imela je več samostojnih in skupinskih razstav (galerija Equrna, Institut Jožef Stefan, razstave ZDSLU in DLUL, Bienale akvarela Castra v Ajdovščini, Piran).